Główne obszary praktyki

Zapewniamy bieżącą obsługę korporacyjną, zakładamy, przekształcamy spółki, pomagamy w uzyskaniu uprawnień przewozowych wprowadzamy zmiany w rejestrach spółek handlowych, także dla podmiotów zagranicznych. Przygotowujemy i negocjujemy umowy handlowe i ugody w sprawach spornych.

Opiniujemy i przygotowujemy wzorce umów w relacjach gospodarczych, w szczególności posiadamy duże doświadczenie w zakresie umów dotyczących szeroko rozumianych ubezpieczeń gospodarczych oraz zleceń spedycyjnych i przewozowych.

Reprezentujemy klientów w procesie likwidacji szkód, negocjujemy warunki wypłaty odszkodowań oraz prowadzimy spory sądowe w tych sprawach.

Posiadamy duże doświadczenie w sprawach pracowniczych, w tym w w przygotowywaniu i opiniowaniu umów o pracę, dokumentacji wewnętrznej pracodawcy z zakresu prawa pracy takiej jak: statuty, regulaminy (organizacyjne, pracy, wynagradzania), w tym również w transporcie międzynarodowym z uwzględnieniem specyfiki branży TLS. Posiadamy również doświadczenie w prowadzeniu spraw do tyczących mobbingu i dyskryminacji. Reprezentujemy klientów w sporach pracowniczych przed sądami oraz mediatorami, indywidualnie negocjujemy warunki ugody.

Prowadzimy negocjacje oraz reprezentujemy klientów przed sądami w sprawach dotyczących naruszenia praw autorskich, w szczególności dotyczących projektów architektonicznych oraz projektów informatycznych. Przygotowujemy wzory umów dotyczących projektów architektonicznych oraz informatycznych, w tym tzw. umowy agile.

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed organami administracji, a także przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Posiadamy duże doświadczenie z zakresu spraw dotyczących szeroko rozumianych inwestycji budowlanych (decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje dotyczące inwestycji celu publicznego oraz realizacji inwestycji drogowych – zrid, nakazy rozbiórki) oraz kar pieniężnych i innych sankcji w transporcie drogowym krajowym i międzynarodowym.

Prowadzimy szkolenia, w tym indywidualnie dopasowane do potrzeb klienta, z zakresu prawa przewozowego krajowego i międzynarodowego, konwencji CMR oraz prawa odszkodowawczego, kar umownych i umów w transporcie jak również przepisów dotyczących monitorowania transportu drogowego i kolejowego (SENT).

Posiadamy szczególnie duże doświadczenie w obsłudze klientów z obszaru TLS (Transport, Logistyka, Spedycja), potwierdza rekomendacja Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD), członka International Road Transport Union (IRU) z siedzibą w Genewie, a także stowarzyszeń przewoźników: LINAVA na Litwie i BAMAP na Białorusi.