Nasz zespół

Prawo administracyjne szeroko rozumiane, w tym specjalizacja oparta na wieloletnim doświadczeniu w prawie budowlanym i prawie związanym z obszarem planowania przestrzennego, reprezentacja przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi.

Prawo pracy (mediacje, negocjacje, spory sądowe, dokumentacja pracownicza, mobbing), Prawo autorskie (umowy, negocjacje, sprawy sądowe), Prawo cywilne, prawo nieruchomości, w tym roszczenia odszkodowawcze związane z inwestycjami budowlanymi, najmem, robotami budowlanymi, umowy dotyczące robót budowlanych. Reprezentacja przed sądami cywilnymi i gospodarczymi.

Anna Walencik-Smoręda

Radca prawny

Prawo gospodarcze, cywilne i autorskie,  ścisła specjalizacja w międzynarodowym prawie przewozowym  i administracyjnym transportowym, szczególnie Konwencja CMR i kary w transporcie drogowym.
Reprezentacja w sporach między przedsiębiorcami i wobec towarzystw ubezpieczeniowych.

Posiada rekomendację Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD).

Paweł Smoręda

Radca prawny

Jolanta Karpińska radca prawny
Sprawy dotyczące podmiotów gospodarczych,  w szczególności spółek kapitałowych  (bieżąca obsługa korporacyjna spółek kapitałowych, doradztwo prawne dla podmiotów gospodarczych, analizy prawne, negocjacje, reprezentacja przed sądami)

Prawo cywilne materialne i procesowe oraz zamówienia publiczne (umowy, analizy prawne, negocjacje, sprawy sądowe)

Prawo pracy (mediacje, negocjacje, spory sądowe, dokumentacja pracownicza, mobbing), obsługa jednostek sektora publicznego ( doradztwo prawne, analizy prawne, reprezentowanie przed sądami).

Jolanta Karpińska

Radca prawny

Julia Smoręda aplikant adwokacki

Julia Smoręda

Aplikant adwokacki