Prawo budowlane

Kancelaria JMRS radcowie prawni posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze prawa budowlanego (pozwolenia na budowę, warunki zabudowy, samowole budowlane, decyzje lokalizacyjne celu publicznego, zezwolenia na realizację inwestycji drogowych, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego). Jest to jedna z naszych głównych specjalizacji. Nasi prawnicy prowadzili konsultacje prawne przy największych inwestycjach w Polsce w ostatnich latach. Opiniowali projekty nowelizacji aktów prawnych z obszaru prawa budowlanego i planowania przestrzennego. Pomagaliśmy dużym i małym inwestorom pokonać bariery prawne w procesie inwestycyjnym.

Reprezentowaliśmy inwestorów, projektantów, wspólnoty mieszkaniowe, grupy mieszkańców i osoby fizyczne w przypadku konfliktu interesów dotyczącego inwestycji budowlanych. Z sukcesem prowadziliśmy sprawy przed organami i sądami administracyjnymi, sądami cywilnymi, negocjacje pomiędzy stronami umów o roboty budowlane, konsultowaliśmy i tworzyliśmy umowy dotyczące robót budowlanych, umowy deweloperskie i umowy projektowe. Współpracujemy z projektantami, architektami w przypadku skomplikowanych spraw dotyczących kwestii projektowych i technicznych.
Prowadzimy postępowania w całej Polsce.

Główne obszary pomocy prawnej w dziedzinie prawa budowlanego i inwestycyjnego:

POZWOLENIA NA BUDOWĘ I WARUNKI ZABUDOWY
Doradzamy na każdym etapie procesu inwestycyjnego, począwszy od warunków zabudowy do uzyskania pozwolenia na budowę. Pomagamy znaleźć rozwiązania w sytuacjach skomplikowanych prawnie i projektowo, analizujemy zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy. Jesteśmy kreatywni, posiadamy duże doświadczenie potrafimy znaleźć wyjście z trudnych sytuacji. Bierzemy udział w rozmowach, spotkaniach, negocjacjach oraz reprezentujemy klientów przed organami i sądami administracyjnymi

UMOWY W PROCESIE BUDOWLANYM
Tworzymy i opiniujemy umowy w procesie budowlanym, umowy o roboty budowlane, umowy projektowe. Bierzemy udział w negocjacjach dotyczących ustalania warunków umów, wykonywania tych umów i wprowadzania rozwiązań zamiennych. Pomagamy znaleźć satysfakcjonujące rozwiązania ugodowe, reprezentujemy klientów w sporach sądowych.

SAMOWOLE BUDOWLANE
Doradzamy w przypadku postępowań dotyczących samowoli budowlanych, nakazów rozbiórki., postępowań egzekucyjnych. Reprezentujemy klientów przed organami nadzoru budowlanego oraz sądami administracyjnymi. Pomagamy w prowadzeniu procesu legalizacji samowoli budowlanych.

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Analizujemy zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opiniujemy zgodność projektu budowlanego z ustaleniami tych planów i doradzamy ewentualne niezbędne korekty projektów budowlanych w tym zakresie. Składamy uwagi do projektów planów miejscowych oraz wnosimy skargi do sądów administracyjnych w przypadku wadliwych i niekorzystnych zapisów planów miejscowych naruszających uprawnienia właściciela gruntu.

UMOWY DEWELOPERSKIE
Opiniujemy umowy deweloperskie, umowy rezerwacyjne i wstępne, odnajdujemy i analizujemy obszary ryzyka, wskazujemy klauzule abuzywne. Reprezentujemy klientów podczas sądowych sporów z deweloperami.

SPORY SĄDOWE
Konsultujemy sprawy na etapie przedsądowym, analizujemy strategie i oceniamy szanse w ewentualnym procesie sądowym, negocjujemy warunki ugody. Posiadamy doświadczenie w analizie dokumentacji z zakresu procesu inwestycjno-budowalnego, korzystamy z opinii architektów i projektantów. W przypadku sporu sądowego reprezentujemy klienta na każdym etapie postępowania, analizujemy opinie biegłych sądowych, dokumentację projektową, opracowujemy strategie procesowe i przygotowujemy pisma procesowe.