Prawo pracy

W ramach naszej specjalizacji zapewniamy doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców zarówno krajowych jak i zagranicznych oraz na rzecz pracowników. Świadczymy kompleksową pomoc na rzecz zagranicznych firm wchodzących na rynek polski i działających na rynku międzynarodowym, zarówno w zakresie prawa pracy jak i w zakresie zakładania spółek, umów oraz zdobywania licencji i zezwoleń. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z firmami z obszaru UE a także spoza Unii Europejskiej zwłaszcza z Białorusi, Ukrainy czy Rosji głównie z branży TLS (transport, logistyka, spedycja).
Nasi prawnicy opracowują aktualizacje regulaminów pracy i innych dokumentów wewnętrznych z zakresu prawa pracy, dostosowane do potrzeb biznesowych danej branży, regulujące zakresy obowiązków i odpowiedzialności pracowników i pracodawcy, minimalizujące ryzyko ponoszone przez pracodawcę. Przygotowujemy wzory umów o pracę, kontraktów menadżerskich, klauzul o zakazie konkurencji, umów o współpracy. Konsultujemy tryb wypowiedzenia umów o pracę oraz zmiany warunków tych umów.

Analizujemy wewnętrzne regulacje pracodawcy dotyczące zapobieganiu mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy i przygotowujemy regulacje prawne w tym zakresie. Konsultujemy sytuacje potencjalnego mobbingu, dyskryminacji oraz  ochrony danych osobowych pracowników. Reprezentujemy pracowdawców i pracowników w sporach dotyczących mobbingu, dyskryminacji czy naruszenia dóbr osobistych.

Występujemy w imieniu naszych klientów w  sporach sądowych, bierzemy aktywny udział w mediacjach, negocjujemy warunki ugodowego zakończenia sporu.